Jesteśmy zespołem, który z pasją realizuje swoją misję.

Codziennie jesteśmy i działamy dla Was.

Napisz do nas

Misją Fundacji Spark jest wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii. Chcemy, by młodzi ludzie mogli zdobywać wiedzę, która otworzy przed nimi nowe możliwości, pozwoli rozwinąć skrzydła i spełnić swoje marzenia.

Jak działamy?

  • organizujemy i prowadzimy zajęcia edukacyjne z robotyki i programowania dla dzieci i młodzieży
  • zdobywamy najlepsze narzędzia - sprzęt i oprogramowanie. Wybieramy rozwiązania wiodących producentów, starając się pozyskiwać te, które na rynku nie są jeszcze dostępne
  • organizujemy konkursy zachęcające do pogłębiania wiedzy z zakresu informatyki
  • angażujemy się w programy badawcze związane z celami Fundacji
  • realizujemy programy stypendialne umożliwiające naukę nowych technik dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych najzdolniejszych oraz zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji życiowej lub materialnej